Raciborski „Ekonomik” chce samodzielności. Powiat komentuje sytuację

Raciborski „Ekonomik” rozważa samodzielne funkcjonowanie. Teraz szkoła wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 1. Wiele wskazuje na to, że szykuje się proces oddzielenia tej placówki od reszty centrum.

Czy „Ekonomik” odłączy się od centrum? Takie słuchy chodzą w Raciborzu od kilku dni. Głośno o sprawie zrobiło się w chwili, kiedy starostwo ujawniło list nadany przez nauczycieli tej szkoły. List trafił do starostwa już w maju. Dopiero we wrześniu zrobiło się o nim głośno.

Nauczyciele dążą do tego, aby odłączyć „Ekonomik” od struktury jaką jest Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego numer 1. Powodów jest wedle nich wiele. W tym: brak równego rozłożenia inwestycji w budynkach centrum, brak realizacji obietnic sprzed połączenia szkół w tym budowa sali sportowej, pracowni przedmiotowych – brak możliwości samodzielnego sięgania po środki unijne. Uwag jest znacznie więcej. Jak sytuację widzi i tłumaczy organ prowadzący – czyli starostwo powiatowe – o to pytaliśmy wicestarostę Marka Kurpisa:

To samo dotyczy kadry. – Nie będzie blisko stu nauczycieli tylko będzie ich około stu czterdziestu – dodaje wicestarosta.

Przypomnijmy, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 powstało 1 września 2015 roku na bazie Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych oraz Zespołu Szkół Zawodowych. – Czekamy na pismo ze środowiska „Ekonomika”. To spowoduje, że będziemy mogli się tym zająć za zarządzie – słyszymy w starostwie.

Zmiana mogłaby być wprowadzona już we wrześniu 2018 roku.