Raciborska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zainaugurowała rok akademicki 2017/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu rozpoczęła rok akademicki 2017/2018. Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, samorządowcy, wykładowcy, goście i studenci spotkali się 3 października w Pałacyku Strzeleckim Rafako przy ulicy Łąkowej. W programie uroczystości znalazły się: hymn państwowy, przemówienie inauguracyjne JM Rektor prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewy Stachury, wystąpienie Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksandra Bobko, wystąpienia gości oraz immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów. Studentów pytaliśmy o to, dlaczego ich życiowy wybór padł właśnie na PWSZ?

Podczas inauguracyjnego przemówienia, rektor raciborskiej uczelni profesor Ewa Stachura powitała obecnych, w tym przedstawicieli z innych ośrodków akademickich, współpracujących z Raciborzem. Słowa te kierowane były m.in. do uczelni z Nowego Sącza, Nysy, Opola, słowackiego Preszowa i czeskiego Ołomuńca. – Rozwijamy kształcenie praktyczne. Rok temu Raciborska Izba Gospodarcza przyznała PWSZ „Filar Ziemi Raciborskiej” – mówiła rektor. Uczelnia nadal ma w zamiarze stymulować rozwój miasta i regionu. Z informacji przekazanych przez Panią rektor wynika, że uczelnia wdraża modelowy program praktyk, stawia też na pogłębianie współpracy z akademickimi ośrodkami z Polsce i zagranicą. Panię rektor pytaliśmy o to, jak wypadł tegoroczny nabór studentów:

Na inauguracji roku akademickiego zapowiedziane zostały zmiany dotyczące uczelnianego pisma Eunomia. Teraz ma to być publikacja naukowa.

Zgodnie z zapowiedziami wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego profesora Aleksandra Bobko, uczelnię czekają zmiany wynikające z założeń tzw. Ustawy 2.0, nazywanej też „konstytucją dla nauki”. W odczytanym liście zawarte zostały zapowiedzi całościowej reformy systemu. Nowe mechanizmy powinny być wprowadzane stopniowo. „Konstytucja” wprowadzi zmiany w funkcjonowaniu uczelni. Uczelnie zyskać mają większą swobodę, ale tym samym zwiększy się ich odpowiedzialność za własną przyszłość. Wiceminister potwierdził, że zgodnie z zapowiedziami zlikwidowany będzie obowiązek habilitacji. Podniesiona ma też zostać ranga studiów humanistycznych – powinny być elitarne – usłyszeli zgromadzeni dziś na inauguracji w Raciborzu.

Zwieńczeniem spotkania był wykład inauguracyjny „Miasto przyszłości – w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju”, wygłosił go prof. zw. dr hab. Alfred Lutrzykowski PWSZ we Włocławku.