Praca w wakacje: Czy studenci muszą płacić składki ZUS?

Dla wielu studentów, koniec roku akademickiego nie oznacza odpoczynku. Część z nich podejmuje zatrudnienie. W jakich przypadkach odprowadzane są składki do ZUS i z jakich świadczeń mogą korzystać pracujący żacy, na to pytanie odpowiada Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Pracodawca w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia pracy powinien zgłosić pracownika do ZUS. Nieco inne zasady obowiązują przy umowie zleceniu.

Podobne zasady obowiązują przy podpisaniu umowy o dzieło. Studenci powyżej 26 roku życia, którzy podpisali umowę zlecenie, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a to oznacza, że każdy sam musi zdecydować czy opłacać składkę na ten rodzaj ubezpieczenia. Jeśli student zgłosi taki wniosek, to będzie mógł na przykład korzystać z płatnych zwolnień chorobowych.