Powstała komisja, która wybierze dyrektora szpitala

Radni powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego podczas nadzwyczajnej sesji wybrali członków komisji konkursowej, która wyłoni nowego dyrektora szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Przypomnijmy, szef SP ZOZ-u Marek Staszewski rozstaje się z lecznicą z końcem listopada. Zdecydował się objąć stanowisko dyrektora finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Zarząd Powiatu przyjął jego rezygnację. Józef Gisman, wicestarosta powiatu.

W skład komisji, która przeprowadzi procedurę wyboru nowego szefa zoz-u weszła starosta Małgorzata Tudaj, której kandydaturę zaakceptowali wcześniej członkowie rady społecznej szpitala. W tym gronie znaleźli się także: Józef Gisman, Danuta Wróbel (przewodnicząca Rady Powiatu) oraz radni powiatowi: Dariusz Szymański, Jadwiga Kuźbida, Andrzej Krebs i Andrzej Lachowicz.

Przed wyborem członków komisji starosta Małgorzata Tudaj zaproponowała kandydaturę dr Danuty Gmyrek, ordynator oddziału dziecięcego szpitala z wieloletnim stażem. Nie uzyskała ona jednak większości niezbędnej by wejść w skład tego gremium. Głosowania nad poszczególnymi kandydaturami były jawne.