Powiat obniża koszty za ogrzewanie

Powiat wodzisławski rozpoczął dwie duże inwestycje. Pierwsza to modernizacja ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach, a druga to termomodernizacja budynku przychodni specjalistycznych przy ul. 26 Marca. – Inwestycje znacznie obniżą m.in. koszty ogrzewania – tłumaczy Leszek Bizoń, członek zarządu powiatu.

Remont w Zespole Poradni Specjalistycznych realizowany jest przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przy poradni wybudowane zostaną również miejsca parkingowe.