Powiat ma ambitny i rozwojowy budżet

Powiat kędzierzyńsko – kozielski ma budżet na 2019 rok. 15 radnych było za, nikt nie był przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Powiat wyda prawie 14 mln zł na inwestycje. – Biorąc pod uwagę wzrost zadań przy niezmiennych od lat dochodach dla samorządu, to dobry i optymalny budżet – mówi starosta Małgorzata Tudaj. Starostwo przebuduje m.in. drogę Zwiastowice – Ucieszków w gminie Pawłowiczki, pogłębi wiadukt w Koźlu Rogach na ul. Głównej, a w Landzmierzu w gminie Cisek powstanie nowy chodnik, pogłębione zostaną też rowy melioracyjne. 1 mln zł wydany zostanie na zakup nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla straży pożarnej. Ponad 3 mln zł wyniesie wkład do projektu zagospodarowania kozielskiej przystani „Szkwał”, chodzi o strefę rekreacyjną. Rewitalizacja wyspy połączona jest z budową internatu w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej. Będą też pieniądze na termomodernizację sali gimnastycznej przy II LO i sporządzenie projektu budowy nowej sali przy I LO. W ZSTiO przeprowadzona zostanie modernizacja sieci grzewczej. Powiat przeznaczy też 30 tys. zł na renowację opolskiej katedry.

– Budżet jest przede wszystkim realny i wszechstronny, inwestujemy we wszystkie obszary przez nas zarządzane – dodaje starosta.

Tegoroczny budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a także przez wszystkie komisje branżowe powiatu. Dochody samorządu wyniosą 97,5 miliona złotych przy wydatkach przekraczających kwotę 105 milionów złotych.