Ponad 23 miliony na kolejne projekty dla województwa opolskiego

www.umwo.opole.pl

Cztery projekty, ale sześcioro partnerów to kolejne umowy, podpisane przez marszałka opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tym razem ponad 23 miliony pomocy unijnej przeznaczono na działania związane z infrastrukturą drogową i bioróżnorodnością.

-mówi marszałek Andrzej Buła. Największy projekt, dotyczy gmin Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz. Ponad 17 mln złotych z funduszy unijnych pozwoli na przebudowę niemal 5,5 kilometrów dróg, które ułatwią dojazd do terenów inwestycyjnych.

Dwa projekty zrealizuje gmina Kędzierzyn-Koźle. Jeden z nich zakłada przebudowę ul. Wyspiańskiego wraz z mostem w Kędzierzynie-Koźlu, prowadzącej do terenów inwestycyjnych Port Rzeczny Koźle, jak również łączącej się z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Ten projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 2,3 miliona złotych. Kolejne 2,9 miliona złotych gmina dostanie na przebudowę drogi gminnej, prowadzącej do kozielskiego portu. Ta droga łączy się z drogą wojewódzką, więc w tym projekcie partnerem jest Województwo Opolskie.

Ostatni to Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn.

-mówi prezydent Kędzierzyna-Koźla, Sabina Nowosielska. W ramach partnerskiego projektu gmina Ujazd odbuduje zdegradowany staw wiejski w Starym Ujeździe i zagospodaruje park miejski. Kolejny partner – Nadleśnictwo Kędzierzyn – rozbuduje i zmodernizuje leśny ośrodek edukacyjny Stampnica.