Policja w Raciborzu już po rocznej odprawie

W raciborskiej komendzie policji odbyła się odprawa roczna. Policjanci podsumowali ostatnie 12 miesięcy i omówili zadania na rok 2019. W spotkaniu uczestniczyli, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia oraz Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. mgr Łukasz Krebs. – Dobre wyniki osiągnięte w roku 2018 pozwalają patrzeć z optymizmem w przyszłość – mówił podczas spotkania Piotr Kucia.

– Do był bardzo dobry rok dla mieszkańców powiatu raciborskiego, a co najważniejsze bardzo bezpieczny. Na uwagę zasługuje poziom wsparcia samorządów, co przełożyło się na zakup nowych radiowozów – tłumaczy insp. mgr Łukasz Krebs, komendant Policji w Raciborzu.

Zmiana formuły działań dzielnicowych przybliżyła funkcjonariuszy do obywateli, którzy po raz kolejny pokazali, że ufają policjantom. Doskonale sprawdza się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której jest już sporo zaznaczonych punktów w Raciborzu i okolicach.