Po Politechnice Opolskiej, przyszedł czas na Akademię Morską

Akademia Morska ze Szczecina otworzy swój wydział w Kędzierzynie-Koźlu. W opolskim urzędzie wojewódzkim list intencyjny w tej sprawie podpisała starosta Małgorzata Tudaj, prezydent Sabina Nowosielska oraz rektor Akademii Morskiej Wojciech Ślączka. Na początek w Kędzierzynie-Koźlu będzie uczyś się od 30 do 60 studentów. Uczelnia będzie kształcić na kierunku Transport na wydziale Nawigacji. Małgorzata Tudaj starosta powiatu.

Miasto zaproponowało uczelni dwa budynki dotychczasowych gimnazjów, PG nr 3 na Pogorzelcu i PG nr 4 w Śródmieściu. Mówi prezydent miasta Sabina Nowosielska.

W ramach porozumienia w powiecie ma również powstać Polskie Centrum Kształcenia Ustawicznego Żeglugi Śródlądowej. Nabór na uczelnię ruszy prawdopodobnie w 2019 roku, może to jednak nastąpić szybciej, wszystko będzie zależało od tego, w jakim momencie uda się zakończyć procedury związane z przejęciem budynków przez akademię.