Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski na 300+ i 500+

Od lipca przyjmowane są wnioski online na 300+ i 500+, a od 1 sierpnia można składać je w formie papierowej. Mówi kierownik działu świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych Barbara Śmiejowska:

Na drugie i trzecie dziecko w przypadku 500+ trzeba złożyć nowy wniosek bez podania dochodów. Jednak w przypadku wniosków na pierwsze, drugie i trzecie dziecko jest potrzebny wniosek z dochodem. Tłumaczy Barbara Śmiejowska:

Tak jak w przypadku 500+ wnioski o 300+ można było składać od 1 lipca online, a od 1 sierpnia w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej na ul. Skłodowskiej 5. Świadczenie 300+ jest jednorazowe i nie zależne od dochodów:

Po wniosek można przyjść na ul. Skłodowską 5 i złożyć go do końca listopada:

Świadczenie 300+ przysługuje dzieciom uczącym się do 20 roku życia. Nie obejmuje jednak zerówki, szkół policealnych oraz studentów.