Od września zmiany w Szkole Podstawowej nr 4 w Raciborzu

W przyszłym roku szkolnym uczniowie klas 1-3 będą uczyli się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Wojska Polskiego 8. Starsi przeniosą się do Budynku „B”, czyli dawnego Gimnazjum nr 1 przy ulicy Kasprowicza.

Klasy młodsze będą mogły korzystać z całej infrastruktury obiektu przy ulicy Wojska Polskiego: klasopracowni, placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, świetlicy, stołówki.

Uczniowie klas IV-VIII i III gimnazjalnych będą uczyli się w budynku przy ulicy Jana Kasprowicza 4 (dawne Gimnazjum nr 1). W obiekcie znajdują się dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe. Zajęcia sportowe prowadzone są na sali gimnastycznej, sali baletowej, kompleksie boisk „Orlik”.

Od września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 planowane jest otwarcie oddziałów dwujęzycznych w klasie 7 z językiem niemieckim.

Dla przyszłych pierwszoklasistów i siódmoklasistów i ich rodziców szkoła organizuje Dzień Otwarty 27 lutego 2018 r. początek o godz. 17 w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 8.

O planowanych zmianach szeroko opowiada dyrektor SP4, Ewa Miecznikowska w rozmowie z Kamilą Besz: