Rozmowy o nowej reformie oświaty

Śląska Kurator Oświaty gościła wczoraj (11.01) w domu kultury „Strzecha”. Na spotkanie przybyło ponad 200 osób, wśród nich samorządowcy, radni, rodzice uczniów oraz dyrektorzy szkół. Podczas spotkania kurator przedstawiła główne założenia nowej reformy oświaty oraz zapewniła, że wprowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej rozwiąże problemy, które trapią obecny system oświaty.

Założeniem poprzedniej reformy miało być to, że gimnazja będą samodzielnymi szkołami. – Tymczasem 75 procent gimnazjów to są placówki, które funkcjonują w zespołach szkół – dodaje Urszula Bauer.

Do Raciborza przyjechała również dyrektor Wydziału Strategii i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Anna Kij. Dyrektor zaprezentowała  kilka możliwości przekształcenia gimnazjów w inne szkoły.

 

Podczas spotkania był również czas na zadawanie pytań. Ze strony rodziców padło m.in. pytanie o  losy szkoły podstawowej nr 8 w ZSOMS. Urszula Bauer zapewniła i uspokoiła zainteresowanych, że marszałek na pewno pozytywnie rozpatrzy  prośby rodziców, by powstała tu marszałkowska szkoła podstawowa sportowa.