Naciągacze znów dają o sobie znać. Jak nie dać się oszukać?

Starostwo w Wodzisławiu Śląskim przestrzega przed nieuczciwymi sprzedawcami. W ostatnim okresie do biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów zgłasza się po kilka osób dziennie. Osoby te proszą o pomoc w walce z telefonicznymi naciągaczami.

Starostwo opisuje sytuację, w której naciągacze działają na rzecz jednej z firm telekomunikacyjnych. Dla osób, które w minionych czternastu dniach podpisały niekorzystne umowy, w najbliższym czasie upłynie termin do skutecznego ich anulowania. Z tego powodu przygotowało wzór oświadczenia, który należy wysłać listem poleconym na adres firmy.

Nieuczciwi sprzedawcy podszywając się za dotychczasowych operatorów telefonicznych, wprowadzają w błąd i nakłaniają do zawarcia nowej umowy o usługi telekomunikacyjne. W rezultacie, niczego nie podejrzewający klient (często myślący, że rozmawia z konsultantem dotychczasowego operatora) zmuszony jest opłacać dwa rachunki telefoniczne lub zapłacić wysoką karę umowną za zerwanie umowy – informuje Wojciech Raczkowski z wodzisławskiego starostwa.

Od zawarcia umowy na odległość (np. przez telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (np. u akwizytora), klient ma prawo odstąpić w terminie 14 dni od daty jej podpisania, przesyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres firmy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Ważne jest, by kopię pisma zachować dla siebie. Pomocy można też poszukać u Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wodzisławiu Śląskim bądź w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Wodzisławiu Śl.:

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. ul. Pszowska 92a (III piętro, pok. 326), tel. (32) 453-99-62, e-mail: prk@powiatwodzislawski.pl. Biuro czynne jest w poniedziałki i wtorki w godz. 9.00-15.00, a czwartki w godz. 9.00-16.30

Delegatura Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich:

41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Walerego Wróblewskiego 75, tel. 32 220 75 75, e-mail: siemianowiceslaskie@uke.gov.pl