MZK uszczelnia system. Gapowicze miejcie się na baczności

Bileciki do kontroli… ! Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju uszczelnia system kontroli. Pomocni mają być mundurowi. Policja ma być wzywana kiedy pasażer na gapę nie chce podać danych osobowych.

Rocznie MZK wystawia około dwudziestu tysięcy mandatów, dziesięć procent z nich pozostaje niezapłacona z powodu braku identyfikacji gapowicza. Za brak biletu należy zapłacić 120 złotych. Słono zapłaci też osoba, która musi być dowieziona na komendę. Wówczas mandat wynosi 360 złotych.

Wzmożone działania mające na celu poprawę świadomości pasażerów i wyrobienie w nich nawyku kupowania biletów, rozpoczną się od sierpnia.