Mieszkańcy Rybnika będą segregować popiół i żużel


Radni Rybnika zmienili uchwałę dotyczącą odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta. W okresie zimowym od października do kwietnia, raz w miesiącu od mieszkańców odbierana będzie osobna frakcja odpadów – popiół i żużel. Taki odbiór był już prowadzony w ubiegłym roku w trzech dzielnicach Niewiadom, Niedobczyce i Zebrzydowice, jednak był to program pilotażowy.
Dlatego od najbliższego sezonu zimowego zbiórka taka będzie prowadzona w całym mieście. Wprowadzenie odbioru popiołów i żużli nie spowoduje zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości.

Warto dodać, że wprowadzenie nowego rodzaju odpadów podlegających segregacji podyktowane jest ograniczeniem ilości składowanych odpadów, efektywniejszym przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz ograniczeniem kosztów opłat środowiskowych.