Mieszkańcy Mszany stawiają na zieleń

W tym roku większą część funduszu sołeckiego w Mszanie mieszkańcy postanowili przeznaczyć na nasadzenia nowych drzew i krzewów w głównych punktach wsi. Dzięki nowym nasadzeniom sołectwo będzie bardziej zielone i kolorowe.

Oprócz szpaleru surmii wzdłuż ulicy Sportowej, o których już informowaliśmy, nowe nasadzenia pojawiły się wzdłuż ul. Ks. Tuskera, gdzie zasadzono jarząb mączny. Przybyło roślin w Parku Aktywnej Rekreacji – posadzono cebulki tulipanów, obok placu zabaw stanęły ozdobne śliwy Pissardi o czerwonych liściach, dosadzono także rododendrony i wajgele, a od strony remizy uzupełniono nasadzenia żywotników. Wzdłuż schodów terenowych od parku do Ośrodka Kultury posadzono krzewy hortensji.

Został również uporządkowany i obsadzony skwer w pobliżu skrzyżowania ulicy Sportowej z ulicą 1 Maja (obok Żabki). Tam również pojawiły się szczepione na pniu surmie, a także iglaki płożące i kwitnące krzewy oraz 100 hiacyntów, które powinny pięknie zakwitnąć na wiosnę.
Rośliny pochodzą ze szkółki Witolda Walochy w Mszanie. Nasadzeniami zajmowali się członkowie Rady Sołeckiej, pomogli również pracownicy Urzędu Gminy.