Kontrola RIO nie wykazała naruszenia dyscypliny finansowej

Regionalna Izba Obrachunkowa podała wyniki lipcowej kontroli gospodarki finansowej gminy Rudnik. Inspektorzy przedstawili 17 zastrzeżeń do funkcjonowania urzędu. Mieli uwagi m.in. do zbyt wysokiego wynagrodzenia skarbnik gminy, który otrzymał ponad 11 tys. złotych za dużo wynagrodzenia zasadniczego. Wójt gminy Alojzy Pieruszka tłumaczy, że kwoty się zgadzają, ale źle były naliczane proporcje, chodzi o dodatek funkcyjny i wynagrodzenie zasadnicze.

Kontrolerzy RIO dopatrzyli się również błędów w bilansach pożyczek, które odbiegały od stanu faktycznego.

Urząd gminy nie wniósł żadnych uwag do wniosków pokontrolnych. Wszystkie zastrzeżenia RIO zostały już skorygowane. Kontrole przeprowadzane są co cztery lata. Poprzednia wykazała 21 uchybień.