Kluska Wandruska wprowadza dzieci w świat śląskiej tradycji

Przypominać i wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej – do tego dążą pedagodzy i nauczyciele edukacji regionalnej, która ważna jest w każdym miejscu, gdzie styka się wiele kultur. W Rybniku czwartoklasiści korzystają z lekcji edukacji regionalnej.

-Wzmacnianie poczucia lokalnej tożsamości to istotne zadanie szczególnie we współczesnym świecie – mówi Maria Stachowicz-Polak, nauczyciel edukacji regionalnej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku:

Dzisiaj młody człowiek ma ogromne możliwości zmiany miejsca zamieszkania, dlatego ważna jest wzmacnianie w nim poczucia, skąd pochodzi. Rybnik od 2016 uczy edukacji regionalnej w klasach czwartych:

W Rybniku do programu został włączony unijny projekt ‚Nowa energia rybnickiej tradycji’, w którym poprzez edukacyjny zeszyt w tajniki śląskiej kultury wprowadza dzieci rysunkowa postać Kluska Wandruska:

Współtwórczynią postaci jest pani Kazimiera Drewniok:

W ramach projektu powstało też wiele barwnych pomocy edukacyjnych, takich jak puzzle czy gra memory, które w wesoły sposób tłumaczą wiele śląskich tradycji jak i wprowadzają gwarowe słownictwo.

Wizyty studyjne są szczegółowo zaplanowane. Najbliższe wizyty zaczynają się w marcu i będą cyklicznie organizowane przez rybnickie szkoły do wakacji. To lekcje które angażują młodych ludzi nie tylko intelektualnie, ale też fizycznie i emocjonalnie, dając wiele radości w odkrywaniu sekretów ich małej ojczyzny.