Inwestycja w Radlinie otrzyma dofinansowanie z NFOŚiGW

134 mln zł – taką kwotą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje projekt „Poprawa efektywności energetycznej w JSW KOKS S.A.”.

Projekt zakłada budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym, który będzie dysponował mocą elektryczną ok. 28 MWe oraz budowę wymiennika ciepłowniczego z mocą cieplną ok. 37 MWt.
Planowana inwestycja powstanie w Radlinie i składać się będzie z dwóch kotłów parowych, jednej turbiny parowej kondensacyjno-upustowej, generatora elektrycznego oraz infrastruktury towarzyszącej. Blok energetyczny będzie wytwarzał energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem użytkowym w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Dzięki przebudowie linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, energia ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwie, jak i energia elektryczna zostaną wykorzystane na potrzeby Koksowni Radlin, a nadwyżki sprzedawane będą odbiorcom zewnętrznym. W ten sposób nastąpi poprawa efektywności energetycznej i produkcyjnej w przedsiębiorstwie, co tym samym wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Dodatkowym efektem tej inwestycji będzie poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz wizerunku przedsiębiorstwa w kontekście ochrony środowiska.

 

jsw.pl