Interaktywnie w raciborskich szkołach. Miasto kupiło nowoczesne tablice

W sześciu raciborskich szkołach pojawiły się nowe pomoce dydaktyczne, dzięki którym nauczyciele będą mogli jeszcze lepiej przygotowywać swoich podopiecznych do nauki. Są to tablice interaktywne. Zostały one zakupione za kwotę ponad 100 tysięcy złotych, przy czym wkład miasta wyniósł jedynie 20 procent. Reszta środków została pozyskana z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu „Aktywna Tablica”. Jest to pierwsza edycja programu, którego realizację rząd przewidział na lata 2017 – 2019. Miasto Racibórz planuje wziąć udział we wszystkich edycjach programu, tak by docelowo zaopatrzyć w ten nowoczesny sprzęt wszystkie miejskie placówki szkolne.

Czym jest tablica interaktywna? W dużym uproszczeniu jest to bardzo duży tablet, na którym jednak można pracować jak na tradycyjnej tablicy z jeszcze bardziej tradycyjną kredą. Urządzenie może wyświetlać filmy i przybliżyć uczniom muzykę. Nauczyciel dzięki „aktywnej tablicy” może ściągnąć z Internetu ciekawe zadanie. Na tablicy można pracować zarówno za pomocą dotyku dłoni, jak i specjalnego pisaka. Raciborskie szkoły niejako „w pakiecie” otrzymały także oprogramowanie oraz dodatkowe urządzenia wspomagające interaktywne tablice. Inwestycja w nowy sprzęt dydaktyczny nie tylko przybliża uczniów do świata nowoczesnych technologii komunikacyjnych, ale także pozwala na samodoskonalenie zawodowe pedagogów i podnoszenie ich kompetencji w zakresie narzędzi informatycznych.