Gorzyce zabezpieczyły pieniądze na remont przedszkola w Rogowie

Przedszkole w Rogowie w gminie Gorzyce będzie odnowione. Gmina ma pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych, a szacowana kwota remontu opiewa na 5 mln zł. mówi Marek Bauerek, kierownik referatu inwestycji i zamówień publicznych.

Obecnie placówkę ogrzewa wysłużony kocioł na paliwo stałe. Gmina ma już podpisaną umowę przyłączeniową z przedsiębiorstwem gazownictwa w Zabrzu. Cała kotłownia zostanie poddana termomodernizacji.

Gmina stara się pozyskać dofinansowanie na remont przedszkola w Rogowie.