Gabinet cieni pracuje nad ustawą o czystym powietrzu

Posłanka Gabriela Lenartowicz przedstawiła założenia ustawy o czystym powietrzu, która powstaje w „gabinecie cieni”, gdzie była prezes katowickiego WFOŚiGW pełni funkcję ministra środowiska:


Zdaniem posłanki ustawa jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do egzekwowania przepisów i zbiorowego oddziaływania na ludzi w kwestii dbania o czyste powietrze. Ma ona też swoje konkretne założenia:

Te pieniądze poprzez Narodowe i Wojewódzkie Fundusze docelowo mają być przeznaczone na termomodernizacje, podłączenie do sieci ciepłowniczych i wymianę źródeł ciepła, ale też projekt zawiera pewne novum:


W tym względzie autorzy ustawy opracowują dwa specjalne mechanizmy, który miałyby służyć realizacji wymienionych założeń.