Działkowcy, nie spalajcie odpadów!

 

foto: pzd

Wraz z początkiem wiosny wraca problem odpadów i ich spalanie w ogrodach działkowych. Uciążliwa, sezonowa powtarzalność tego procederu przez działkowców sprawia, że tracą oni życzliwość ze strony własnej społeczności lokalnej. Raciborski magistrat przypomina, że jeśli spędzamy czas na działce nie spalajmy odpadów, jest to wykroczenie, które można karać mandatem nawet do wysokości 500 złotych. Mówi Leszek Iwulski z urzędu miasta w Raciborzu.

Funkcjonariusze straży miejskiej częściej będą patrolować w tym okresie tereny wokół działek.

Regulamin o ROD nie wprowadza kar porządkowych za spalanie odpadów i resztek roślinnych na terenie ROD. Jednak uporczywe spalanie śmieci na terenach ROD, mimo upomnienia może być podstawą wypowiedzenia przez stowarzyszenie ogrodowe umowy dzierżawy działkowej. Za nielegalne spalanie odpadów sąd może nałożyć karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł.