Dyrektor zadowolony z rozliczenia

Raciborski szpital zawarł ugodę z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie świadczeń odrębnie kontraktowanych w ramach czwartego kwartału. Lecznica wykonała świadczenia ponadlimitowe na 1,1 mln zł, z czego zwrócono 955 tys zł. Ryszard Rudnik, dyrektor szpitala w Raciborzu.

W ubiegłym roku szpital przez dziewięć miesięcy rozliczał się w normalnym trybie, a ostatni kwartał został objęty ryczałtem.

Trwają jeszcze rozmowy dotyczące rozliczenia za chemioterapię