Dobrodzień czeka na odkorkowanie miasta. Będzie obwodnica Malni i Choruli

W województwie opolskim w kilku miejscowościach trwają prace budowlane. Najważniejsza inwestycja to budowa obwodnicy Malni i Choruli. Droga ułatwi dojazd do Cementowni Górażdże i Autostrady A4. Na południe od Dobrodzienia zostanie wybudowana trasa, która połączy się z drogą krajową nr 46 i będzie częścią drogi wojewódzkiej nr 901. Obok drogi powstanie ścieżka pieszo-rowerowa.

Mirosław Sokołowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu nie przewiduje w pierwszym etapie budowy utrudnień dla kierowców. Dla ułatwienia podróżowania mieszkańców przygotowane zostaną zatoki autobusowe. Wymienione zostanie również oświetlenie wzdłuż drogi. Koszt inwestycji szacuje się na około 65 mln zł, ale ostateczna kwota będzie wiadoma po przetargu.