Ku czci Mikołaja! Procesja konna w Krzanowicach

Tradycyjnym przemarszem spod kościoła św. Wacława do kościoła Mikołaszka mieszkańcy Krzanowic uczcili dziś postać świętego Mikołaja. W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczyła również delegacja z miejscowej szkoły. W ten sposób uczniowie od strony praktycznej poznają dziedzictwo kulturowe i uczestniczą w tworzeniu historii – mówi dyrektor Kornelia Lach:

Barwny konny korowód dojechał do kościółka, którego patronem jest święty Mikołaj, okrążył go trzy raz po czym wszyscy uczestnicy brali udział we mszy świętej.

Święty Mikołaj jest patronem Grecji i Rusi. Pod jego opiekę oddały się Moskwa i Nowogród, ale także Antwerpia i Berlin. Za swego patrona wybrali go: bednarze, cukiernicy, kupcy, młynarze, piekarze, piwowarzy, a także notariusze i sędziowie. Stał się też patronem marynarzy, rybaków i flisaków. Opieki u niego szukali jeńcy i więźniowie, a szczególnie ofiary niesprawiedliwych wyroków sądowych. Uznawano go wreszcie za patrona dzieci, studentów, panien, pielgrzymów i podróżnych. Zaliczany był do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli.