30 mln zł na rybnicki smog

Rybnik przeznaczy w tym roku na walkę ze smogiem ponad 30 mln zł. Środki te w większości przeznaczone będą na termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła w placówkach oświatowych, miejskich budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach komunalnych. Inwestycje zostaną przeprowadzone przy współudziale pieniędzy unijnych (ponad 10 mln zł).

W ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na ternie miasta Rybnika” w 11 obiektach przeprowadzona będzie modernizacja źródła ciepła wraz z instalacjami. Ocieplone zostaną ściany, dachy i stropodachy budynków, wymienione będą okna i drzwi. Wartość całości projektu to blisko 14,7 mln zł.